„Research Infrastructures and the Regional Dimension of ERA"

Home

The Czech EU Presidency Conference on „Research Infrastructures and the Regional Dimension of ERA“ will take place in Prague, 24–25 March 2009. It is organized by the Ministry of Education, Youth and Sports and the European Commission under the Czech Presidency of the European Council.

Konference Českého předsednictví “Infrastruktury výzkumu a regionální aspekty Evropského výzkumného prostoru” se bude konat v Praze 24-25 března 2009. Je organizována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Evropskou komisí v rámci Českého předsednictví v Radě EU.